ACTIVIDAD ¿CIENCIA FICCIÓN Y EDUCACIÓN?

D’ACTIVITAT 3: Ciencia ficció i educació?

Innovació i recerca educativa amb mitjans audiovisuals

 

ACTIVITAT FETA PER Nota a la que aspirem
Nivell bàsic. Introducció al tema.

A)  Visonat a classe del tall video “Jo, robot”

B)  Lectura de l’arxiu:

exemple_tecnologia_i_SCIFI.pdf

C)  Activitat 1

 

 

GRUP

 

 

SUFICIENT (5-6.9)

Nivell intermig. Iniciació a la recerca

A)   Lectura de l’arxiu: ciencia_i_ficcio_ACTAS_2016.pdf

B)   Activitat 2

 

Individual

 

 

NOTABLE (7-8.9)

Nivell PRO. Recerca

A)   Activitat 3

 

Individual

 

EXCEL·LENT (9-10)

 

Activitat 1 (posterior a la lectura/vídeo). Fer en GRUP.

 1. Valoreu en grup pedagògicament les activitats proposades pel vídeo i a la lectura relacionada.
 2. Prepareu  cada membre del grup una proposta d’un tall de vídeo curt (màxim 3 minuts) amb tres activitats breus a fer per part de l’alumnat. Pengeu-la al vostre bloc. Especifiqueu a quin curs de secundària/cicle formatiu  i unitat didàctica/formativa adreceu l’activitat.
 3. Per grups, trieu una de les propostes fetes anteriorment, la que us sembli més encertada i especifiqueu els motius de la tria. (Es faràn algunes activitats a la propera classe, si dóna temps).

Activitat 2 (posterior a la lectura). Individual.

 1. Resumiu breument l’article d’actes i les línies de recerca futura que s’apunten.
 2. Cerqueu com a mínim un altre article d’actes de congressos que us interessi per a la vostra recerca del treball individual de la matèria o del TFM.
 3. Observeu l’estil, format, registre i continguts, i compareu amb les lectures d’articles de recerca que ja heu fet anteriorment: trobeu diferències entre els articles d’actes de congrés i els de recerca?

Activitat 3. Individual.

 1. Proposeu una lectura breu, semblant a la de l’exemple en extensió, per a una introducció d’una unitat didàctica/formativa, adequada pel nivell educatiu i estudis on l’adreceu. Doneu com a mínim tres activitats a fer sobre la lectura i la seva solució.
 2. Feu una reflexió final argumentativa sobre l’ús de la ciència-ficció com a eina pedagògica.

ACTIVITAT 1: En grup:

 1.  Valoreu en grup pedagògicament les activitats proposades pel vídeo i a la lectura relacionada.

-Aquesta activitat serveix per reflexionar sobre l’ús dels robots i els límits de la ciència.

-Ens ajuda a pensar més enllà i observar els punts forts de la branca de la ciència que estudia els mecanismes autòmats.

-Ens planteja que valorem de manera crítica quins són els avantatges de l’ús d’aquest tipus de màquines, fent una reflexió de com poden influenciar-nos i de quina manera podrien col•laborar per aconseguir que les conseqüències del consum insostenible que ara per ara té el planeta es pugui gestionar.

– Des d’un punt de vista positiu, s’intenta que els nois puguin qüestionar-se aquells posicionaments que poden veure en l’ús d’aquestes màquines algun perill per a la vida, justificant-ho amb una visió crítica de la situació actual del món i fent al•legoria a la possibilitat de poder millorar en nostre entorn basant-nos en el que es podrà aconseguir a partir dels robots.

2. Prepareu  cada membre del grup una proposta d’un tall de vídeo curt (màxim 3 minuts) amb tres activitats breus a fer per part de l’alumnat. Pengeu-la al vostre bloc. Especifiqueu a quin curs de secundària/cicle formatiu  i unitat didàctica/formativa adreceu l’activitat.

FITXA

Per a mi aquest curt hauria de servir per introduir el tema de la generació d’energies i els conceptes de reciclatge i sostenibilitat energètica. A 2on curs de la ESO.
1) Reflexionar i debatre sobre la situació que es presenta:

 • La gran quantitat de residus que s’aprecia al curt, quina part del món ha pogut generar-lo? A conseqüència de què s’ha pogut generar aquesta destrucció de la terra?
 • Creieu que un planeta tal que així permetria la vida humana en condicions saludables?
 • Per què creieu que hem pogut arribar a aquest extrem.
 • Al curt es veuen uns molins de vent, tot i així sembla que tot i utilitzant una font d’energia neta no s’ha pogut evitar aquesta catàstrofe…què en penseu?

2)  Taula d’identificació d’energies sostenibles a partir del que es pot apreciar al curt.

 • Per què creus que és tan important l’energia solar en aquest curt?
 • Descriu els avantatges i desavantatges que creus que té aquesta font d’obtenció  energia. Fes el mateix amb l’eòlica. Complementa la taula amb totes aquelles que coneguis i que siguin considerades com a fonts d’energia netes i sostenibles pel planeta.
 • Creus que la visió d’aquestes energies per part del vídeo és positiva, important, o no li donen cap tipus de valor?

3) Recerca de possibles solucions:

 • Creus que una solució viable per netejar el planeta és la que proposa aquesta pel·lícula?
 • Podries aportar noves idees per evitar arribar a la situació plantejada?

3.Per grups, trieu una de les propostes fetes anteriorment, la que us sembli més encertada i especifiqueu els motius de la tria. (Es faràn algunes activitats a la propera classe, si dóna temps).

Entre tots els curts, n’hem triat aquest:

Les activitats/ preguntes vinculades a aquesta introducció serien les següents:

1. Com s’anomena el conjunt de sistemes capaços d’automatitzar un habitatge?

2. Que poden aportar-nos aquests sistemes?

3. Creus que un abús d’aquesta tecnologia podria comportar efectes negatius en els nostres habitatges?

•          Unitat didàctica que introdueix: domòtica, (tecnologia de control en les instal•lacions dels habitatges) al Bloc de “Control i automatització” de 3r d’ESO.

•          Hem triat aquest vídeo perquè creiem que ens serveix per introduir un tema que potser no té tants recursos com d’altres temes.

•          També l’hem triat perquè es un tall d’una sèrie força coneguda i perquè pensem que els adolescents la deuen mirar força degut a l’humor que s’hi utilitza.

•          Pensem que pot captar l’atenció de l’estudiant fent que s’interessi pel tema en qüestió: a tots ens agradaria que la nostra casa fos capaç d’estalviar-nos moltes feines que no ens agraden i que ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida, però quin és el preu que estem disposats a pagar?.

 

Activitat 2 (posterior a la lectura). Individual.

a) Resumiu breument l’article d’actes i les línies de recerca futura que s’apunten.

Els continguts curriculars ja no són subministrats solament de paper, ara tenim la possibilitat de treballar amb recursos interactius i audiovisuals i digitals, tanmateix, sembla que encara no se’n treu tot el profit desitjable, ja que encara no hi ha dades interessants que justifiquin aquesta afirmació. Partint de la base que tant els llibres com els materials creats pels docents tenen ambdós avantatges i desavantatges, en podríem treure més profit i guanyaríem en motivació dels alumnes si es fes una combinació dels dos; fent que els llibres incorporessin continguts de ciència-ficció.

Si els llibres tinguessin una narrativa tecnològica, haurien de tenir en compte l’alfabetització tecnològica, una perspectiva tecnohumana de la història, una reflexió tecnoètica, i estar basats en la seva transmissió mitjançant suports digitals.

Amb aquesta nova manera d’entendre els llibres diferenciaria entre ciència i tecnologia, introduiria el mètode científic i posaria èmfasi en la detecció dels errors com a punts claus a abordar. Per tant, la ciència ficció seria un bon vehicle per a la introducció de continguts curriculars degut que potenciaria l’interès de l’alumne i fomentaria la seva capacitat de crítica, la reflexió ètica, l’especulació i la creativitat.

Per tal que a partir d’aquesta nova visió de llibres poguéssim fer un ús pedagògic, caldria que la temàtica estigués relacionada amb la unitat didàctica que s’hauria de tractar i incloure algun element audiovisual curt (però tenint en compte els drets d’autor i el límit d’edats, per evitar problemes a posteriori)  perquè aconsegueixen captar l’atenció de l’alumne sense avorrir-lo. A més, aquestes eines poden servir també transversalment a d’altres assignatures.

A partir d’aquests continguts es poden generar activitats de tres tipus: anàlisis i/o síntesis, reflexió tecnoètica i especulació i creativitat i es podrien establir els fonaments per debatre punts que els alumnes hagin identificat com a interessants.

b)Cerqueu com a mínim un altre article d’actes de congressos que us interessi per a la vostra recerca del treball individual de la matèria o del TFM.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0ahUKEwjV-q2ygIzMAhXHlxoKHQlWAak4ChAWCC4wAw&url=http%3A%2F%2Fddd.uab.cat%2Fpub%2Fedlc%2Fedlc_a2005nEXTRA%2Fedlc_a2005nEXTRAp125edunut.pdf&usg=AFQjCNGclA7zU8OO_2jnRXXgncNQJGfiPg&sig2=R1lq1EVynYKh0La5poQrrg&bvm=bv.119408272,d.d2s

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi9ramtgYzMAhUDPRoKHVfuBtcQFghSMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.uhu.es%2F26edce%2Factas%2Fdocs%2Fcomunicaciones%2Fposteres%2Fpdf%2F124.5-QuinteroMacias-5-P.pdf&usg=AFQjCNH74wWujHosiKPmxhdoZAuxzRq4kg&sig2=DJ3_rLx-MJuJcVU9gOVXCw

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&ved=0ahUKEwiFuLzEgozMAhULtBoKHSi9A7M4KBAWCBswAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistalatinacs.org%2F13SLCS%2F2013_actas%2F082_Penafiel.pdf&usg=AFQjCNEptb5tRgFdNBRoxPLE2qNSOF8peA&sig2=0C3146DzWb5-LdzlAzGwfw

c)Observeu l’estil, format, registre i continguts, i compareu amb les lectures d’articles de recerca que ja heu fet anteriorment: trobeu diferències entre els articles d’actes de congrés i els de recerca?

-Idioma, no hi ha cap traducció a l’anglès, a diferència dels articles de “jornals”.

-La presentació no segueix l’estil de dues columnes.

-L’estructura: no presenta una introducció, un mètode, una secció de resultats i conclusions.

-Els continguts: als articles de revista tot està fonamentat en recerques científiques i no hi ha opinions pròpies, sinó que hi ha conclusions basades en estudis i experimentació o investigació d’altres, el llenguatge emprat és més tècnic i objectiu.

 

Activitat 3. Individual.

1.Proposeu una lectura breu, semblant a la de l’exemple en extensió, per a una introducció d’una unitat didàctica/formativa, adequada pel nivell educatiu i estudis on l’adreceu. Doneu com a mínim tres activitats a fer sobre la lectura i la seva solució.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&ved=0ahUKEwix8LvxiYzMAhWB2BoKHeLEAI04FBAWCDswBQ&url=http%3A%2F%2Fredfilosofia.es%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F4%2F2015%2F06%2F3.fernando.arribas%40urjc.es_.pdf&usg=AFQjCNEj8Wj13XYGoyw0ySF709dOcR98DA&sig2=0USwpTmrKRuLjYdPiRZKkg

1er de Batxillerat (degut al contingut i la dificultat del text de l’article de l’acta) podríem utilizar-lo dins de les següents unitats didàctiques:

-Materials: valoració de l’impacte ambiental produït per l’obtenció, la transformació i les deixalles de materials.
-Sistemes energètics: Valoració crítica del consum d’energia. Descripció de les tècniques i mesures d’estalvi i d’eficiència energètica.
-Processos de fabricació: Valoració de l’impacte ambiental dels procediments de fabricació. Determinació dels tractaments dels residus industrials.

-Connexió amb d’altres matèries:
Ciències de la terra i el medi ambient: Problemes i avaluació de l’impacte ambiental.

 

ACTIVITATS PLANTEJADES:

Debat: Caldrà que els alumnes facin dos grups, un defendrà les idees del text, argumentant les seves exposicions aportant dades no només extretes del document, sinó d’altres que podran obtenir a partir d’altres fonts.
Solució: Degut a la tipologia d’activitat, no hi ha solució possible, ja que els dos bàndols hauran de fer les seves exposicions i les seves defenses. El resultat de l’activitat no té interès, a excepció d’intentar arribar a un resum de conclusions.

Reflexió: Al text es diu que “cuando el ecologisme advierte de los problemas venideros…”. Com es veu, aquest article no és estrictament de ciència i tecnologia, sinó més aviat filosòfic, però tracta precisament d’un tema que està molt relacionat amb les conseqüències de la tecnologia. Per tant, en aquesta activitat, caldrà que per grups de 4-5 alumnes, intenteu enumerar una llista de quins són el principals problemes que pot voler insinuar aquesta afirmació.
Solució: problemes mediambientals, escalfament del planeta, destrucció capa ozó, malalties per contaminació, destrucció d’espècies i dels seus hàbitats, reducció d’aigua, més pobresa i fam al món, més desequilibri econòmic, …etc. Es tindrà en compte no només les repercussions òbvies, es valorarà que a partir del text els grups siguin capaços de dilucidar d’altres relacionats amb d’altres assignatures com la ètica, socials, filosofia,…etc.

Opinons i valoracions personals: Anàlisis de  la situació actual i proposta de mesures de canvi. Redacció d’una proposta d’activitat dins del centre per tal d’ajudar a eliminar residus, disminuir el consum d’energia o augmentar l’eficiència energètica.
Solució: De la mateixa manera que a l’apartat 1, aquesta activitat no és oberta, per tant, no té una unica solució possible. Així doncs, els grups tindran plena llibertat per poder fer les propostes que considerin millors per intentar compensar el caràcter pessimista de l’acta de congrés.

2. Feu una reflexió final argumentativa sobre l’ús de la ciència-ficció com a eina pedagògica.

-En primer lloc, l’ús de la ciència ficció ens pot servir com a eina per poder introduir varies unitats didàctiques a la classe.

-És una bona manera de fer que els alumnes puguin aportar idees pròpies i expressar-les en veu alta mitjançant els debats, ja que en molts casos, es poden sentir més identificats per les eines digitals i pels contextos de les pel·lícules o llibres que els hi puguem proposar.

-Per altra banda, ens serveix també per tractar competències transversals, ja que no només parlem de ciència i tecnologia, normalment tenen altres temes que estan molt lligades, com la ètica, política, l’ecologia, la salut i la innovació i la vida i biologia.

-Pot ser una bona eina per fer que la classe treballi en grups cooperatius o col·laboratius per dur a terme les tasques proposades pel professor.

-Serveixen per a què els alumnes practiquin els raonaments crítics, millorin capacitats orals…etc.


I com a curiositat, afegeixo aquesta noticia, que com s’aprecia, amb la tecnologia i la ciència, es pot millorar moltíssim la qualitat de vida de gent que té problemes realment importants: Ben fet i a per més!!!!

http://elpais.com/elpais/2016/04/13/ciencia/1460561194_482369.html

 

*Per acabar, podeu clicar sobre aquest enllaç i us podreu descarregar la pràctica en suport pdf:

https://drive.google.com/file/d/0BwdSPF9P-TqpNWotcTlXV21GSFk/view?usp=sharing


Tornem de nou a aquesta entrada per comentar l’activitat que vam fer a classe amb el material de tots els companys.

En primer lloc, vam fer u visionat de tots els curts seleccionats per cada grup i vam parlar de les activitats proposades. No inclouré tots els curts en aquesta página, però els podreu consultar tots a l’apartat “No os perdáis estos blogs!”.

Normalment tots van ser curts de pel·lícules (Gattaca, Mad Max, Un amigo para Frank, Tesla, Los inventos de Hugo, …etc) excepte el nostre, que és de la famosa sèrie Els Simpson.

En general totes les activitats plantejades han estat preguntes de reflexió i raonament, introducció a petits debats relacionats amb qüestions ètiques de la tecnologia i la ciència, reflexionant sobre els seus avantatges o desavantatges segons el punt de vista amb què es valoren. Emperò, les valoracions critiques que ens has fet, Toni, han sigut en la manera de redactar les preguntes, per no donar la possibilitat de respostes monosil·làbiques. I per contra, has valorat positivament que fem preguntes “no mascades”, deixant en entredit que ens estem referenciant al curt, però sense anomenar-lo.

En el nostre cas particular, ens has recomanat que féssim un parell de canvis i afegíssim una altra. Així quedaria la nostra activitat després de seguir les teves indicacions:

1. Com s’anomena el conjunt de sistemes capaços d’automatitzar un habitatge? Què poden aportar-nos aquests sistemes?

2. Creus que un abús d’aquesta tecnologia podria comportar efectes negatius en les persones?

3.Observa com es representa el robot central, “Peers”, no et recorda a algun altre superordinador d’alguna pel·lícula de ciència ficció molt famosa? Podries dur a terme una petita investigació: fes una foto i amb el cercador del teu mòbil intenta cercar-ne a quina. Mira-la i intenta extreure les teves conclusions.

He de reconèixer que jo mateixa ho he fet, perquè quan ens ho vas proposar em vaig quedar una mica fora de joc. No sabia per on anaves. Ara ja ho tinc, he llegit al respecte i he vist el trailer. No recordo haver vist aquesta pel·lícula, així que malgrat que ara no és el moment, potser aquestes vacances me la miraré. Si més no, essent de Stanley Kubrick segur que despertarà alguna reacció; no sé si bona o dolenta, amb aquest director en concret tinc una relació una mica “amor-odi”, però pot ser interessant.

I fins aquí l’entrada d’avui! Això sí, us deixo aquest material amb què en molts pocs segons us podreu posar al dia de la pel·lícula a la que fa referència el nostre curt, per si a algú li ha passat com a mi, que no l’havia vist:

2001: una odisea del espacio, explicada paso a paso

Val a dir que el debat que obre l’ordinador Hall és força punyent…Probablement es podria plantejar alguna activitat més, tanmateix, fent de nou al·lusió al director de la pel·lícula, no sé si tots els alumnes gaudirien del ritme del film…:-0

Anuncios